Psykoterapi, veiledning og kurs

Sigmund Karterud er professor i psykiatri og administrativ og daglig leder av Institutt for Mentalisering. Han er tidligere avdelingsoverlege ved Seksjon for personlighetspsykiatri, Oslo universitetssykehus og tidligere leder av forskningsgruppen for personlighetspsykiatri ved Universitetet i Oslo.

Han har publisert ca. 170 vitenskapelige artikler og flere lærebøker i psykiatri, psykologi og psykoterapi. Han holder jevnlig kurs for terapeuter om individual- og grupppepsykoterapi.

Høsten 2019 åpnet Karterud ny privat praksis med vekt på psykoterapi (individuelt og i gruppe), veiledning og kurs/undervisning.

Gå videre her om du søker psykoterapi eller her hvis du søker veiledning

 

Karterud er aktiv i media om faglige spørsmål. Nedenfor ser du et utvalg av demonstrasjonsvideoer, opptak av foredrag og artikler i pressen.


Sigmund Karterud, Espen Folmo og Mickey Kongerslev har skrevet en helhetlig lærebok om MBT, som presenteres i denne fireminuttersvideoen:

 


Karterud har skrevet ny lærebok om Personlighetsfokusert terapi (PFT), et verk som oppsummerer og integrerer erfaringer fra en lang karriere innen personlighetsproblematikk.

Morten Eikeland ved AFF intervjuer Sigmund Karterud:

 


Her ligger intervju med Sigmund hos Fagbokpodden:


Karterud tilbyr nå to dagskurs som gir en teoretisk og en klinisk-terapeutisk innføring i Personlighetsfokusert terapi (PFT). Etter disse kursene har man anledning til å delta i en klinisk veiledningsgruppe.

Teorikurset gir en innføring i personlighetens tre hovedkomponenter og hvordan de bygger på hverandre. Disse komponentene er Temperament, Attachment/tilknytning og Mentalisering/selv-bevissthet (TAM-modellen). Modellen sammenlignes med andre personlighetsteorier, eks. psykoanalytisk personlighetsteori og femfaktor-modellen. Kurset drøfter deretter personlighetsforstyrrelser og lettere personlighetsproblemer i lys av TAM-teorien.

Praksiskurset gir en innføring i terapeutiske implikasjoner. Det handler om pedagogisk formidling, problem/kasus-formuleringer og allianse. Dernest om hvordan pendle mellom emosjoner, tilknytning og mentalisering på en måte som er relevant for den enkelte pasients unike personlighetsutforming. Dette illustreres med kasuistiske eksempler og sammenlignes med forståelsesformer og teknikker som finnes i andre psykoterapiretninger.

Her ligger mer info.


Sigmund Karterud skriver om medikamentfri behandling i psykiatrien i Aftenposten

 

– At det nå iverksetter tiltak som støtter andre typer behandling i psykiatrien, må hilses velkommen.

Les saken her.


Mickey Kongerslev og Sigmund Karterud representerer ulike syn på Peter Fonagys nye term epistemisk tillit:

 


 


   

Gruppeterapi

Videodemonstrasjon av mentaliseringsbasert gruppeterapi

Individualterapi 1

Videodemonstrasjon av mentaliseringsbasert individualterapi

Individualterapi 2

Videodemonstrasjon av mentaliseringsbasert individualterapi

ROP-TV

Foredrag om rus og personlighetsforstyrrelser