Demonstrasjonsvideo 1 – MBT-G

 

Se eller print ut fullstendig transkript av den første gruppetimen

 

Bakgrunn for Demonstrasjonsvideo 1:

Terapeuten, Sigmund Karterud, oppsummerer fra sist:

Forrige gang handlet det om Bente og forholdet til hennes mor som igjen var deprimert, om at dette går sterkt inn på Bente, at hun selv blir nedfor, at hun veksler i takt med mors stemningsleie.

Om Knut og krangel med eksen, der noen påpekte hans vansker med å se konflikten fra hennes perspektiv. Flere syntes Knut var vel egosentrisk og at han gikk fort i forsvar, også eksempler fra det i gruppa. Knut ble veldig forklarende og det ble etterlyst å kunne lytte mer til andre.

Om Harald, at det skjedde lite i livet hans, om at han måtte våge mer, og at han nærmest fikk en «hjemmeoppgave» om å foreta seg noe som kunne være litt utfordrende.

Om Lise som hadde antydet at hun hadde vært gjennom en vanskelig periode. Hun hadde vært borte to ganger fra gruppa, men det var vanskelig å snakke om det. Hun skulle ta det opp med individualterapeuten.

Terapeuten sier at det kanskje ligger litt i kortene om Harald har foretatt seg noe siden sist, om Lise har snakket med individualterapeuten og hva Knut har tenkt i etterkant om det som skjedde i gruppa. Andre ting? Har Kari, Turid og Grethe noe de vil snakke om?

 

Intervensjonsledd

Prinsippene for MBT er konkretisert til 19 ledd. Ni av leddene er gruppespesifikke.

Det er:

 Håndtering av gruppens grenser

 1. Regulering av gruppens faser
 2. Initiativ til og gjennomføring av turntaking
 3. Engasjering av gruppemedlemmene i mentalisering av eksterne hendelser
 4. Identifisering og mentalisering av hendelser i gruppen
 5. Omsorg for gruppen og balansert oppmerksomhet til enkeltindivider
 6. Håndheving av autoritet
 7. Stimulere og bistå diskusjoner av grupperelevante tema
 8. Samarbeid med koterapeut

De resterende 10 leddene kan en kjenne igjen fra individuell MBT. 

Det er:

 1. Engasjement, interesse og varme
 2. Utforsking, nysgjerrighet og ikke-vitende holdning
 3. Utfordre uberettigede oppfatninger
 4. Regulere spenningsnivå
 5. Påskjønning av god mentalisering
 6. Håndtering av pretend modus
 7. Håndtering av psykisk ekvivalens
 8. Fokus på følelser
 9. Bruk av stopp og spol tilbake
 10. Fokus på forholdet mellom terapeuter og pasienter (inkludert overføring og motoverføring)
 

Om deltakerne

 Kari (34): 
Problematikk: Borderline og mye rus.
Annet: Har to barn, på 4 og 11 år. Nettopp fått en bedre fungerende kjæreste. Tidligere gjentatte forhold med rus og vold. Begynt i deltidsjobb i blomsterhandel via NAV. Har gått i gruppen i to år og har blitt mye bedre

Bente (29):

Problematikk:
Borderline og utagerende. Infiltrert i dysfunksjonell familie, der de andre
familiemedlemmene også tar mye plass: rusmisbrukende bror, bipolar søster og depressiv mor, altså mye støy.
Annet: gått i 1,5 år, fornøyd, men har fortsatt en del igjen. Forsøker å fullføre videregående, men det er stadig mye som skjer med familien som tar oppmerksomheten hennes og som gjør at hun ikke får jobbet nok med lekser og blir hengende etter. Blir fort overinvolvert i andre, har dårlige grenser og mister seg selv.
 
 
Turid (28): 
Problematikk: Borderline med unnvikende trekk. Tidligere selvskadende. Er mye deprimert og pessimistisk og har dårlig selvbilde. Avhengighetsforhold til mor.
Annet: Gått i gruppen i ett år. Har en deltidsjobb i kantine. Er singel og lurer på om hun er lesbisk.

  Grethe (33): 
Problematikk: Har hatt diverse plager i mange år, først nå «fått høre at hun er borderline». Ting har «falt på plass».
Annet: Gått i 2 måneder, så hun har nylig begynt, men er optimistisk og forventningsfull. Skifter ofte jobber og menn, har en sønn på 8 år. Single, nettopp sparket ut samboeren. Vil nå ha terapi i stedet for ny kjæreste.

Lise (27):
Problematikk: Typisk borderline i cluster B, med narsissistiske trekk. Mye skam for egen adferd, og kvier seg for å snakke om dette.
Annet: Gått i 6 måneder og har stor skepsis til, og ikke tro på, gruppa. Går mest på grunn av individualterapeuten. Jobber en dag i uka på Fretex og skammer seg over det, synes det er under hennes verdighet.  

Knut (33):
Problematikk: Har noen borderlinetrekk og noen antisosiale trekk. Har sonet en dom på 4 måneder på grunn av falskneri av fakturaer.
Annet: Gått i gruppa i ca. ett år. Har en sønn på 9 år som han ser sporadisk, og har stadige krangler med eksen/barnemoren. Er flislegger og registrert som arbeidsledig, men jobber svart. Synes gruppa er kul. Aldri snakket med noen på denne måten før. Lærer mye. Er godt likt av noen av jentene.


Harald (29):
Problematikk: Narsissistiske trekk. Synes han er på et høyere nivå enn de andre, men synes det likevel er interessant å høre om andres liv, mer usikker på hva andre kan tilføre ham.
Annet: Gått i ca 6 måneder. Studerer idéhistorie, men er gått i stå. Bor i kjelleren hos mor og far, på Oslos vestkant. Trukket seg fra gammel vennegjeng som har blitt «forferdelig vellykkede». Devaluerer gruppa mer subtilt enn Lise. Har vansker med å bringe inn «hendelser», og hevder det skjer lite i eget liv som det er verdt å snakke om.
 
 
 

 

Gruppeterapi

Videodemonstrasjon av mentaliseringsbasert gruppeterapi

Individualterapi 1

Videodemonstrasjon av mentaliseringsbasert individualterapi

Individualterapi 2

Videodemonstrasjon av mentaliseringsbasert individualterapi

ROP-TV

Foredrag om rus og personlighetsforstyrrelser