Video - Utredning

SCID-II

MBT er først og fremst en behandling for emosjonelt ustabil (borderline) personlighetsforstyrrelse. Utredning krever derfor en personlighetsvurdering. Viktigste instrument i slik personlighetsvurdering er SCID-II intervjuet. Det anbefales at man går på kurs i SCID-II intervjuing. Slike kurs arrangeres av Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri. Generelle retningslinjer for klinisk personlighetsvurdering finner man i boken «Personlighetspsykiatri» (Karterud, Wilberg og Urnes, 2010). I videoen nedenfor kan du se utdrag fra et SCID-II intervju med vår pasient Lise, der intervjuer går gjennom borderline-kriteriene.

Konklusjonen er at hun oppfyller syv borderlinekriterier. SCID-II profilen hennes kan du se her. De horisontale søylene markerer antall fullfylte kriterier og de skraverte feltene til høyre markerer terskelen for hver diagnose. Til sammen oppfyller hun 14 kriterier på personlighetsforstyrrelse. For tolkning av SCID-II profiler, se boken «Personlighetspsykiatri».

 

Videodemonstrasjon av SCID-II-intervju:  

 

 

 
Lises SCID-II-profil:

 

GAF

MBT er en ressurskrevende behandling og forbeholdt pasienter med lavt funksjonsnivå. Funksjonsnivå måles best med skalaen Global Assessment of Functioning (GAF). Vi anbefaler at man foretar et 10-15 minutter langt GAF intervju. Informasjon om GAF, skalaen og treningsprogram finner du på nettsiden http://www.personlighetsprosjekt.com/gaf/  Gaf-intervjuet av Lise finner du nedenfor. Det viser betydelige symptomer og funksjonssvikt.

 

Videodemonstrasjon av GAF-intervju:  

 


Intervju om mentaliseringssvikt

Utredningen skal også kartlegge forekomst av mentaliseringssvikt. Til dette formålet er det utarbeidet et eget intervju om mentaliseringssvikt, dette kan du se og laste ned her. Nedenfor ser du intervjuet utført på Lise.

 

Videodemonstrasjon av intervju om mentaliseringssvikt:  

 

 

 

Gruppeterapi

Videodemonstrasjon av mentaliseringsbasert gruppeterapi

Individualterapi 1

Videodemonstrasjon av mentaliseringsbasert individualterapi

Individualterapi 2

Videodemonstrasjon av mentaliseringsbasert individualterapi

ROP-TV

Foredrag om rus og personlighetsforstyrrelser