Søker du psykoterapi?

Psykoterapi handler om å forstå seg selv bedre (egne følelser, tanker, handlinger, samspillsmønstre, symptomer, etc.), få det bedre med seg selv, få bedre selvkontroll og ha det bedre med andre. Hvor mange timer som skal til for å sette i gang en slik positiv endringsprosess, varierer fra individ til individ. Etter 2–3 timer gis det gis det en oppsummering og anbefaling om videre forløp. I denne første fasen vil det være nyttig å lese Karteruds bok «Personlighet» (Gyldendal forlag, 2017).

Individuell psykoterapi

Pris for individualterapi: Karterud har ingen statlig refusjonsavtale. En må selv betale for konsultasjon og behandling. Mange har i vår tid helseforsikring gjennom jobben som dekker ca 10 timer.

Pris er kr. 1200 per time. Det kan gis avslag ved anstrengt økonomi.

 

Henvendelse om individualterapi rettes til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Målsettingen for gruppepsykoterapi er den samme som for individualterapi – bedre selvforståelse, bedre samspillsmønster og bedre livskvalitet. Gruppeterapien egner seg for de som søker lang tids behandling, eventuelt over flere år.

Gruppepsykoterapi

Gruppestørrelsen er 8 deltakere og nye tas inn når gamle slutter.

For de teoretisk interesserte har Karterud skrevet to lærebøker om gruppeterapi: «Gruppeanalyse og psykodynamisk gruppepsykoterapi» (Pax forlag, 1999) og «Manual for mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT-G)» (Gyldendal, 2012).

Pris for gruppepsykoterapi: Kr. 1200 for (2–3) vurderingssamtaler. Deretter kr. 500 per gang for gruppeterapien.

 

Henvendelse om gruppeterapi rettes til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Gruppeterapi

Videodemonstrasjon av mentaliseringsbasert gruppeterapi

Individualterapi 1

Videodemonstrasjon av mentaliseringsbasert individualterapi

Individualterapi 2

Videodemonstrasjon av mentaliseringsbasert individualterapi

ROP-TV

Foredrag om rus og personlighetsforstyrrelser