Søker du veiledning?

Karterud er internasjonalt anerkjent ekspert på personlighetsvurdering, gruppeprosesser og psykoterapiprosesser (individuelt og i gruppe). På hjem-siden vises det flere videoer om dette. Han er godkjent veileder i gruppepsykoterapi for Norsk psykiatrisk forening og Institutt for Gruppeanalyse, godkjent veileder for Institutt for Mentalisering, og det kan søkes om godkjenning for veiledning i spesialistutdannelsen for individuell psykoterapi.

Veiledningen baseres i stor grad på video-opptak.

 

Veiledning kan ta mange former:

  • Individuell veiledning om rollefunksjon i arbeidslivet («coaching»)
  • Veiledning, individuelt eller i gruppe, for individuell psykoterapi
  • Veiledning, individuelt eller i gruppe, for gruppepsykoterapi

 

Veiledning og rådgivning for hele team om psykoterapi og teamprosesser. Karterud har stor erfaring med å bygge opp psykoterapeutiske (MBT) team ved DPS’er og andre institusjoner i psykisk helsevern.

Priser: Individuell veiledning: 1500 per time. Veiledning av gruppe/team: 2000 per time. Dette gjelder for veiledning i Karteruds kontor. Ved veiledning annet sted kommer reise og reisetid i tillegg.

Henvendelse om veiledning rettes til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Gruppeterapi

Videodemonstrasjon av mentaliseringsbasert gruppeterapi

Individualterapi 1

Videodemonstrasjon av mentaliseringsbasert individualterapi

Individualterapi 2

Videodemonstrasjon av mentaliseringsbasert individualterapi

ROP-TV

Foredrag om rus og personlighetsforstyrrelser