Psykoterapi, veiledning og kurs

Sigmund Karterud er professor i psykiatri og tidligere avdelingsoverlege for Avdeling for Personlighetspsykiatri ved Oslo Universitetssykehus, tidligere leder for forskningsgruppen for personlighetspsykiatri ved Universitetet i Oslo og tidligere faglig og administrativ leder for Institutt for Mentalisering.

Han har publisert ca 200 vitenskapelige artikler og 17 bøker som kretser om temaene gruppedynamikk, gruppepsykoterapi, gruppeanalyse, personlighetsteori, personlighetsforstyrrelser, selvet, selvets hermeneutikk, psykoterapi og mentaliseringsbasert terapi (MBT). Siste bokutgivelser er «Personlighetspsykiatri» (2017), Personlighet (2017), Manual for gruppekurs om personlighet og personlighetsproblemer (2019), Mentaliseringsbasert terapi (MBT) (2020), Personlighetsfokusert terapi (2022), Gruppeanalyse og psykodynamisk gruppeterapi (2023), Kort og godt om mentalisering (2023) og Manual for mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT-G) (2023).

Karterud har en privat praksis på Majorstua (Neuberggata 16) med personlighetsvurdering, konsultasjoner, individuell psykoterapi og gruppeanalytisk psykoterapi.

Han underviser ved Institutt for Mentalisering om grunnleggende MBT, videregående MBT for individual- og gruppeterapi og personlighetsfokusert psykoterapi. Han veileder terapeuter individuelt og flere MBT-team i inn- og utland. Han er en etterspurt foredragsholder om emner knyttet til emner som nevnt ovenfor.

Forespørsel om psykoterapi kan skrives til adressen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Prisen for individualterapi er kr. 1200 per time og kr. 500 per time for gruppeterapi. Prisen for individuell veiledning er kr. 1500 og for gruppeveiledning kr. 2000 per time.

En rekke av Karteruds forelesninger er filmet. I tillegg har han utarbeidet flere demonstrasjonsvideoer av personlighetsvurdering, vurdering av mentaliseringsevne, MBT individual- og gruppeterapi. Bokutgivelsene er ledsaget av flere podkaster. Han er faglig medarbeider i Store Norske Leksikon og har skrevet flere av de hyppigst leste artiklene der. Karterud er også aktiv i generelle og faglige medier. Nedenfor finner du et utvalg av disse aktivitetene.

 

Karterud er aktiv i media om faglige spørsmål. Nedenfor ser du et utvalg av demonstrasjonsvideoer, opptak av foredrag og artikler i pressen.


Group Analysis: A Modern Synthesis

Group Analysis: A Modern Synthesis by Sigmund Karterud outlines how clinical group analysis can re-establish itself as a leading paradigm for group psychotherapy. Dr. Karterud, a renowned group analyst and professor of psychiatry, emphasizes the expansion of group analysis through a stronger focus on the philosophy and psychology of the self.

  • Earl Hopper, PhD, Editor of the New International Library of Group Analysis (NILGA), commends the book for courageously drawing on a wide range of psychoanalytical and group analytical theorists and clinicians. He highlights Karterud's unique synthesis of various perspectives and orientations.
  • Thor Kristian Island, M.D., Founding Director of IGA, Norway, appreciates the expansion and revitalization of group analysis with new perspectives from evolution, philosophy, and psychology of the self.
  • Anna Zajenkowska, from the University of Economics and Human Sciences in Warsaw, Poland, notes that Karterud's work enriches the therapeutic toolkit, particularly in attuning to complex psychopathology and severe personality disorders.

Karterud has significantly contributed to the training, research, and organization of group analytic psychotherapy in Scandinavia. His other notable publications include books on self-psychology, personality, personality disorders, and mentalization-based treatment (MBT).

For more information and to purchase the book, please visit Ark or Routledge.


Sigmund Karterud, Espen Folmo og Mickey Kongerslev har skrevet en helhetlig lærebok om MBT, som presenteres i denne fireminuttersvideoen:

 


Karterud har skrevet ny lærebok om Personlighetsfokusert terapi (PFT), et verk som oppsummerer og integrerer erfaringer fra en lang karriere innen personlighetsproblematikk. I denne podcasten intervjuer Anders Høglund Sigmund om temaet: https://open.spotify.com/episode/2LLw5XVZotvuBVrwxSrdR5


Her blir Sigmund intervjuet av Pia og psyken:

https://podtail.com/no/podcast/pia-og-psyken/episode-57-sigmund-karterud/


Morten Eikeland ved AFF intervjuer Sigmund:

 


Her ligger intervju med Sigmund hos Fagbokpodden:


Mickey Kongerslev og Sigmund Karterud representerer ulike syn på Peter Fonagys nye term epistemisk tillit:

 


 


Kort og godt om mentalisering Gruppeanalyse (ny utgave) Manual for gruppekurs om personlighet og personlighetsforstyrrelser Manual for mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT-G)

Gruppeterapi

Videodemonstrasjon av mentaliseringsbasert gruppeterapi

Individualterapi 1

Videodemonstrasjon av mentaliseringsbasert individualterapi

Individualterapi 2

Videodemonstrasjon av mentaliseringsbasert individualterapi

ROP-TV

Foredrag om rus og personlighetsforstyrrelser