Psykoterapi, veiledning og kurs

Sigmund Karterud er professor i psykiatri og administrativ og daglig leder av Institutt for Mentalisering. Han er tidligere avdelingsoverlege ved Seksjon for personlighetspsykiatri, Oslo universitetssykehus og tidligere leder av forskningsgruppen for personlighetspsykiatri ved Universitetet i Oslo.

Han har publisert ca. 170 vitenskapelige artikler og flere lærebøker i psykiatri, psykologi og psykoterapi. Han holder jevnlig kurs for terapeuter om individual- og grupppepsykoterapi.

Høsten 2019 åpnet Karterud ny privat praksis med vekt på psykoterapi (individuelt og i gruppe), veiledning og kurs/undervisning.

Gå videre her om du søker psykoterapi eller her hvis du søker veiledning

 

Karterud er aktiv i media om faglige spørsmål. Nedenfor ser du et utvalg av demonstrasjonsvideoer, opptak av foredrag og artikler i pressen.


Sigmund Karterud skriver om medikamentfri behandling i psykiatrien i Aftenposten

 

– At det nå iverksetter tiltak som støtter andre typer behandling i psykiatrien, må hilses velkommen.

Les saken her.


Mickey Kongerslev og Sigmund Karterud representerer ulike syn på Peter Fonagys nye term epistemisk tillit:


 

 

 

   
< >

Administrerende leder av Institutt for Mentalisering

Vurdering av Global funksjonsskåring (GAF)

Videodemonstrasjon av SCID-II-intervju

Kartlegge forekomst av mentaliseringssvikt

Aftenposten: Dobler effekten med ny behandling

Animasjonsfilm om mentalisering og MBT

Gruppeterapi
Videodemonstrasjon av mentaliseringsbasert gruppeterapi
Individualterapi 1
Videodemonstrasjon av mentaliseringsbasert individualterapi
Individualterapi 2
Videodemonstrasjon av mentaliseringsbasert individualterapi
ROP-TV
Foredrag om rus og personlighetsforstyrrelser