Kvalitetslaboratorium for psykoterapi

Kvalitetslaboratoriet for mentaliseringsbasert terapi (MBT-lab) er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) ved Oslo universitetssykehus. MBT-laben ble opprettet i januar 2013, og er lokalisert på Seksjon for personlighetspsykiatri. Det finansieres av Helse Sør-Øst. Professor Sigmund Karterud leder prosjektet. 

Laboratoriets formål 

Vi vil bidra til kvalitetssikring av pågående mentaliseringsbasert terapi i psykisk helsevern i Norge. MBT er en evidensbasert behandlingsform som har god effekt på dårlige pasienter når terapien utføres i henhold til retningslinjene. Av forskjellige grunner er ikke dette alltid like lett i praksis. 

Prosjektet går ut på at terapeuter kan sende inn video-opptak av egne terapier, og få disse skåret og vurdert i henhold til MBT etterlevelse- og kompetanseskala. Denne skalaen er vitenskapelig validert, og alle fagpersoner ved kvalitetslaboratoriet har gjennomgått grundig opplæring for å sikre god skåringskompetanse. Det utarbeides en skåringsprofil som danner grunnlaget for en skriftlig klinisk tilbakemelding til terapeuten om etterlevelse og kompetanse i den timen som er vurdert, og med eventuelle råd for videre psykoterapeutisk arbeid. Det gis også anledning til at terapeuten kan konferere med bedømmer per telefon. Bedømningen fra laboratoriet vil kvalitetssikres ved at den bygger på konsensus mellom to av våre skårere, og at den er godkjent av veileder. 

Laboratoriet vurderer både individual- og gruppeterapi.​ 

Målgruppene våre er både MBT programmer, og programmer under etablering. En mulig arbeidsrutine kan være at alle individualterapeuter i MBT team sender inn video-opptak til vurdering to ganger årlig.

Dersom du er interessert i å benytte MBT Kvalitetslaboratoriet, kan du ta kontakt via e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Vi oppretter deretter en direkte forbindelse med teamleder, som formidler laboratoriets tjenester videre til teamets terapeuter.

Brosjyre om MBT-lab kan lastes ned her

 

Hvem kan benytte laben?

 

Hvem kan benytte laben?

​​Illustrasjon: Eksempel på signering av databehandleravtale med MBT-laben.

​MBT-laben kan benyttes av alle institusjoner i Norge som har implementert (eller er i gang med å opprette) et MBT-program, og hvor nivå 3-leder (avdelingssjef/avdelingsleder) har signert en databehandleravtale med laben/OUS.

 

Når avdelingen har en slik avtale på plass, kan hver enkelt terapeut helt enkelt signere på en forenklet databehandleravtale, legge ved samtykkeerklæring fra pasient og sende inn til oss (via post).

For å kvalitetssikre MBT, er det naturlig å tenke seg at MBT-programmer vil ønske at terapeutene ved avdelingene sender inn til oss jevnlig, for eksempel to ganger i året.

Her er listen over institusjoner som har en slik avtale på plass med MBT-laben:

Seksjon for personlighetspsykiatri

Bergensklinikkene

Drammen DPS

Tiller DPS

Kronstad DPS

Søndre Vestfold DPS

Strømme DPS

Stavanger DPS

Lillestrøm DPS

 
 
 

Hvordan sende inn til MBT-lab

 
 

Kontakt

Daglig leder Espen Folmo:
920 32 732 eller
23 01 69 72

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 
 

 

Gruppeterapi

Videodemonstrasjon av mentaliseringsbasert gruppeterapi

Individualterapi 1

Videodemonstrasjon av mentaliseringsbasert individualterapi

Individualterapi 2

Videodemonstrasjon av mentaliseringsbasert individualterapi

ROP-TV

Foredrag om rus og personlighetsforstyrrelser