Videodemonstrasjoner – MBT Gruppeterapi

 
 

​MBT-behandling består av kombinert individualterapi og gruppeterapi (MBT-G). På disse sidene får du se video-opptak av to gruppemøter i en demonstrasjonsgruppe.

 

Om mentaliseringsbasert gruppeterapi

Mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT-G) er en modifisert form for dynamisk gruppepsykoterapi. Den er mer strukturert enn gruppeanalytiskpsykoterapi, men ikke så «skolepreget» som kognitive gruppeterapier. MBT-G er fortsatt en «psychotherapy through the group process».

Den er strukturert fordi det erfaringsmessig blir mye kaos eller ganske tilstivnet når alle deltakerne i terapeutiske grupper har alvorlige personlighetsproblemer. Den spesielle teknikken ved MBT-G gjør det mulig å oppnå levende og konstruktive grupper også med personer som er i faser der de fungerer dårlig.

MBT-G støtter seg på en egen manual. Manualen beskriver historikken om behandling av alvorlig personlighetspatologi i gruppe og hvilke utfordringer det byr på.

Gruppemedlemmene spilles av skuespillere. Gruppen skal illustrere en pågående gruppe i et MBT-program (som innebærer parallell individualterapi) for personer med varianter av emosjonelt ustabile personlighetsproblemer. Gruppemedlemmene skal være såpass plaget av dette at de har store problemer med å fullføre skole/utdannelse, holde seg i jobb og opprettholde gode og varige nære relasjoner. Langvarige sykmeldinger og hyppig kontakt med NAV er vanlig. Dessuten problemer i kjæreste/partner-forhold og problemer med egen familie. Vanlige tilleggsproblemer er spiseforstyrrelse av bulimisk type, selvskading (jenter), vold og slåssing (menn), varierende stoff- og/eller alkoholmisbruk og selvdestruktiv impulsivitet (shopping, rus, sex, reiser).

Gruppen er «langsomt åpen», som betyr at nye medlemmer tas inn når noen slutter. Maksimal behandlingstid i denne gruppen er 3 år. Gruppen har for tiden 7 medlemmer. En deltaker har gått i 2 måneder, to har gått i 6 måneder, to i ett år, en i ett og et halvt, og en har gått i sirka to år. Gruppemedlem Lise, som har gått i 6 måneder, er veldig skeptisk og har vansker med å åpne seg og stole på gruppa.

I et MBT behandlingsprogram som dette har deltakerne fått grundig informasjon om hva borderline PF handler om og hva behandlingsprogrammet innebærer. De har gjennomgått en psykoedukativ gruppe om dette, 12 ganger fordelt over 3 mnd. Her har de bla fått høre at jobben deres i MBT gruppeterapi er

 1. Å bringe inn hendelser fra eget liv, den siste tiden, der en har opplevd mentaliseringsproblemer (dvs. overveldet av følelser, mistet besinnelsen, ikke klart å tenke godt, «gått i kjelleren», vært ukonsentrert, måttet ruse seg, kutte seg, eller lignende)
 2. Legge dette frem for gruppa og forsøke å forstå mer av det som skjedde gjennom en mentaliserende holdning, dvs. nysgjerrig utforskende
 3. Forsøke å forstå andres historier/hendelser på samme måte
 4. Forsøke å forstå hendelser i gruppa på samme måte
 5. Forsøke å knytte seg til gruppa og dens medlemmer

Disse prinsippene er vanskelig å etterleve. Man må ha gått en stund for å skjønne hva det innebærer. Pasienter sier i utgangspunktet ja til disse prinsippene, men når det kommer til stykket strever mange med dem, og dette kommer til syne i gruppa. Samhandlingsproblemer knyttet til dårlig mentaliseringsevne vil gjøre seg gjeldende også i gruppa.  

Se Demonstrasjonsvideo 1 av MBT gruppeterapi

 

Intervensjonsledd

Prinsippene for MBT er konkretisert til 19 ledd. Ni av leddene er gruppespesifikke.

Det er:

 1. Håndtering av gruppens grenser
 2. Regulering av gruppens faser
 3. Initiativ til og gjennomføring av turntaking
 4. Engasjering av gruppemedlemmene i mentalisering av eksterne hendelser
 5. Identifisering og mentalisering av hendelser i gruppen
 6. Omsorg for gruppen og balansert oppmerksomhet til enkeltindivider
 7. Håndheving av autoritet
 8. Stimulere og bistå diskusjoner av grupperelevante tema
 9. Samarbeid med koterapeut

De resterende 10 leddene kan en kjenne igjen fra individuell MBT. 

Det er:

 1. Engasjement, interesse og varme
 2. Utforsking, nysgjerrighet og ikke-vitende holdning
 3. Utfordre uberettigede oppfatninger
 4. Regulere spenningsnivå
 5. Påskjønning av god mentalisering
 6. Håndtering av pretend modus
 7. Håndtering av psykisk ekvivalens
 8. Fokus på følelser
 9. Bruk av stopp og spol tilbake
 10. Fokus på forholdet mellom terapeuter og pasienter (inkludert overføring og motoverføring)

Gruppeterapi

Videodemonstrasjon av mentaliseringsbasert gruppeterapi

Individualterapi 1

Videodemonstrasjon av mentaliseringsbasert individualterapi

Individualterapi 2

Videodemonstrasjon av mentaliseringsbasert individualterapi

ROP-TV

Foredrag om rus og personlighetsforstyrrelser